POLARIZACIJA

POLARIZACIJA SVJETLOSTI

Pokušati cemo jednostavnim jezikom objasniti što je to POLARIZACIJA SVJETLOSTI i kako ona nastaje, te objasniti ćemo neke osnovne pojmove vezane za nju.


Svjetlost je transverzalni val. Transverzalni val je val čiji je pomak čestica okomit na gibanje vala, primjer za takav val je val na vodi.
Svjetlost je i elektromagnetski val . Elektromagnetski val je također primjer transverzalnog vala.Kod eletromagnetskog vala električno i magnetsko polje mijenjaju se periodički s vremenom u smjerovima okomito na smjer gibanja vala tj. na smjer prijenosa energije, kao što vidimo na doljnjoj slici.
Valovi iscrtani sa crvenim strelicama pripadaju električnom polju, dok valovi iscrtani plavim strelicama pripadaju magnetskom polju.


Polarizacija svjetlosti je pojava koja pokazuje valnu prirodu svjetlosti, njome pokazujemo da je svjetlost transverzalni val. Naučili smo da kod elektromagnetskog vala električno (E) i magnetsko polje (B) su okomiti na smjer širenja vala (c).


Prirodna svjetlost je nepolarizirana tj. vektori električnog polja (E) i magnetskog polja (B) zauzimaju s jednakom vjerojatnošću bilo koji smjer okomit na vektor(c).


KAKO NASTAJE POLARIZIRANA SVJETLOST?


Polarizirana svjetlost nastaje refleksijom/lomom svjetlosti.


Izrazi na slici u prijevodu znače:
1.Incident ray je upadna zraka
2.Reflected ray je reflektirana zraka
3.Refracted ray je lomljena zraka
4.Point of incidence je točka upada
Kada kut izmedu reflektirane i lomljene zrake iznosi 90 stupnjeva tada je reflektirana zraka linearno polarizirana. Kut upada (alfa) se zove Brewsterov kut.

Vrijedi:gdje je n INDEKS LOMA.

BY HANA ZLONOGA